alien resident

Om het leven en werken in de dansgemeenschap, heen en weer slingerend tussen nomadisme en inbedding, nationale politiek en transnationale migraties, nader te bekijken zal Alien resident de huidige situatie filteren doorheen de verhalen en de visies van verschillende individuen. Sarma heeft de volgende mensen uitgenodigd, in de specifieke setting van een theater, om een debat mogelijk te maken. Allen zullen zij artistieke, filosofische en politieke reflecties bieden op de problematiek. De interventies zijn speciaal geconcipieerd voor Alien Resident, dat gemodereerd zal worden door Jeroen Peeters en Myriam Van Imschoot.

De Amerikaanse performer en choreografe Eleanor Bauer, alien resident in Brussel, nam een reeks interviews af met artiesten, critici, producenten en dramaturgen uit de Brusselse dansgemeenschap, de vraag nastrevend van wat een ‘gemeenschap’ precies betekent in tijden van transnationale mobiliteit. Het onderzoek heeft een sociologische insteek en verschaft inzichten die eveneens relevant zijn voor de context van de Berlijnse dansgemeenschap. De diversiteit aan materialen (geluidsfragmenten, tekeningen, foto’s, …) en de menigte van stemmen fungeren als inspiratiebron voor het artistieke proces van Bauer. Daarin poogt ze de meervoudige, zoekende identiteiten die ook haar eigen situatie kenschetsen een stem te geven.De filmmaker Jorge Leon, die al geruime tijd samenwerkt met Meg Stuart, presenteert een nieuw werk gebaseerd op een interview met voormalig danser Ronald Burchi. Na een training als klassiek danser in de VS, leefde en werkte de Amerikaanse Burchi tijdens de jaren 1990 in Europa. Hij slaagde er niet in om werkvergunningen aan zijn feitelijke werksituatie als danser te koppelen en verzeilde zo in de illegaliteit – een situatie die in feite vaker voorkomt in de danswereld dan we weten of willen toegeven –, totdat hij gebruik kon maken van een legaliseringsprocedure in België. Burchi’s verhaal werpt een licht op de vele realiteiten van een alien resident, maar staat Jorge Leon tegelijk toe om zijn artistieke onderzoek naar het format van een video interview als potentieel portret verder uit te diepen.

De performance artiest, curator en schrijver Mårten Spångberg ontwikkelt sinds enkele jaren samenwerkingsprojecten onder het label ‘International Festival’ ( www.international-festival.org). Hun project The Theatre heeft het ontwikkelen van een transporteerbaar theater op werkelijke schaal als doel, een theater dat te allen tijde door anderen gebruikt kan worden om een waaier aan programma’s en activiteiten te realiseren, “as a possible rearticulation of the circulation of performance practices in Europe.” Wat is er gebeurd met het theater? Heeft het zijn unieke positie verloren van een onmoetingsplek waar individuen deelnemen aan subjectiveringsprocessen? Spangberg zal zich richten op de vraag wat de reikwijdte en het draagvlak van theater en performance is (of zou kunnen zijn) in tijden van massamobiliteit en communicatie.De filosoof Dieter Lesage heeft de publicatie A portrait of the artist as a resident samengesteld, een verzameling van uiteenlopende beschouwingen door ‘ervaringsdeskundigen’ met de kunstenaarsresidentie als gemeenschappelijke problematiek. Hun verhalen staan ons toe om de huidige situatie te diagnostiseren en de symptomen en contradicties ervan aan te wijzen. Met de publicatie als richtsnoer, zal Dieter Lesage in een lezing een theoretisch en politiek perspectief ontvouwen op basis van de vragen opgeworpen door de verschillende auteurs: ‘A Portrait of the Artist as a Resident’ (remix)’

Hoe kunnen we van hieruit passen zetten of een blik op de toekomst werpen? Meg Stuart zal de thema’s en energieën van het discursieve event Alien Resident absorberen en ze kanaliseren in een interventie die uiteindelijk zal uitmonden in een afsluitend panelgesprek met alle gasten.

alien resident 17|12|2006
16.00
Rosa-Luxemburg-Platz
Berlin , Germany
   

terug | home