Marijke De Moor

Marijke De Moor studeerde Germaanse Talen, optie
theaterwetenschappen. Na een tijdje gereisd te hebben
werkt ze nu als persattaché in de culturele sector.
random | terug | home