map-drawings

Eleanor bauer vroeg aan elke deelnemer van het onderzoek om een kaart of tekening te maken van de gemeenschap(pen) waarbij ze betrokken zijn. Na afloop van het interview, maakte ze telkens een tekening als respons.
In de onderstaande slideshow werden alle tekeningen ondergebracht. Alternerend krijgt u een tekening van de respondent en de interpretatie van Eleanor te zien. De tekeningen zijn ook als dusdanig gelabeld:

- de naam van de respondent
- de naam van de respondent gevolgd door de initialen EB

Noem het een schetsboek of een prentenboek, waarin de 'community' op gevatte wijze wordt gecapteerd.
click on the pictures for a full-screen slideshow.

terug | home

 
[register]