Sarma

©
Sinds haar oprichting in 2000 en lancering in november 2002 wenst Sarma een kritische houding te stimuleren, reflectie in de brede zin van het woord die verder gaat dan kunstkritiek in het algemeen. Daartoe houdt Sarma zich op in het discursieve veld, tussen academisch onderzoek en artistieke praktijk. Een versnipperd veld, dat Sarma in haar werking poogt te thematiseren en versterken met een tweesporenbeleid.

Enerzijds profileert Sarma zich als digitaal archief en heruitgeverij. Aan de hand van fulltext publicaties – dagbladkritieken, internationale critici, thematische anthologieën – biedt Sarma een kijk op de hedendaagse velddynamiek in zijn korte, maar levendige geschiedenis. Op die manier levert Sarma een recent-historische horizon voor de actuele artistieke praktijk.

Anderzijds organiseert Sarma discursieve en performatieve evenementen en interventies die de klassieke conventies van kennisvorming en overdracht op de helling zetten. Met de ontwikkeling van workshops rond theorie, dramaturgie en perceptie wordt een actuele tendens binnen de kritiek blootgelegd. Kritiek is een manier van kijken, waarbij een klassieke, afstandelijke positionering onhoudbaar is geworden.
In de toekomst zal Sarma meer en meer met dergelijke projecten naar buiten treden en ook schrijvers- en kunstenaarsresidenties opzetten. De uitwerking van deze tweede pijler kadert in Sarma’s ontwikkeling richting werkplaats tegen 2008.

Projecten en tekstcollecties 2002-2006

B-traceable – Vooruit, Gent, nov. 2002

Tijdens het 72 uren durende evenement B-Visible, opgezet door Frankfurter Küche, was Sarma in residentie in Vooruit. Alle lezingen en discussies werden met de hulp van een groep vrijwilligers gedocumenteerd. Daarnaast was de Britse performancetheoreticus Martin Hargreaves door Sarma uitgenodigd om als writer in residence ter plekke on-line observaties te publiceren over het gehele programma, en daar achteraf nog een beschouwend essay aan toe te voegen. Op basis van Sarma’s documentatie hebben Vooruit en FK in april 2004 de publicatie B-Book gerealiseerd.

Unfolding the Critical – Amperdans Antwerpen, maart 2003

Geleid door de vraag wat ‘het kritische’ precies betekent, organiseerde Sarma in het kader van het eerste Amperdansfestival van Monty en wp Zimmer een tweedaagse colloquium. Filosoof Thierry De Duve, dramaturg Erwin Jans en danscriticus Pieter T’Jonck gaven elk een lezing over het kritische, daags nadien werd een reeks dialogen opgezet waarin critici, programmatoren en kunstenaars elkaars praktijk bevraagden: Natasha Hassiotis en Alexander Baervoets, Tang Fu Kuen en Arco Renz, Hooman Sharifi en Marit Strommen, Helmut Ploebst en Barbara Van Lindt. Het gehele symposium is gedocumenteerd op Sarma, samen met een uitgebreide tekstcollectie over kritiek die voor deze gelegenheid werd samengesteld. Sarma nam de gelegenheid te baat om tijdens gesloten sessies met de genodigde critici over haar prille werking en toekomstplannen te reflecteren.

Springdance– Utrecht, april 2003

Naar aanleiding van het dansfestival Springdance in Utrecht, stelde Sarma een tekstcollectie samen ronds kunstenaars die op het festival stonden. Dat leverde onder meer een uitgebreide collectie rond de Duitse theatermaker Raimund Hoghe op in vier talen.

Verzameld weerwerk Eric de Kuyper deel 1 – KunstenFESTIVALdesArts, mei 2003

Sarma’s eerste grote anthologieproject, gerealiseerd met de steun van het KunstenFESTIVALdesArts, betreft het kritische oeuvre van Eric de Kuyper. In het bijzonder werden teksten verzameld over dans, musical en lichamelijkheid die hij in de jaren zestig en zeventig in Vlaamse kranten en tijdschriften publiceerde en ook nadien nog in vakbladen. In de Kaaitheaterstudio’s werd een presentatie van het eerste deel gehouden, met een uitgebreid live interview van De Kuyper door Jeroen Peeters en Myriam Van Imschoot.
Niet enkel heeft dit project een aanzienlijke historische waarde, die een impuls heeft gegeven tot het opzetten van een project rond 50 jaar danskritiek in Vlaanderen, het heeft ook een vernieuwde aandacht voor het kritische werk van De Kuyper met zich gebracht. Er vond een presentatie plaats in de Stadsbibliotheek van Brugge tijdens het festival Bodystroke (mei 2005).

Connexive#1: Vera Mantero – Vooruit, Gent, jan. 2004

In het kader van een uitgebreid evenement rond de Portugese choreografe Vera Mantero (gecureerd door sarma-redacteur Myriam Van Imschoot en Vooruit-programmator Barbara Raes), was Sarma te gast in Vooruit met drie projecten. Sarma redigeerde een collectie met teksten van en over Mantero en presenteerde deel 1 van de André Lepecki anthologie. Jeroen Peeters observeerde als schrijver in residentie het hele project en publiceerde uitgebreide notities en interviews op Sarma.

The André Lepecki Anthology deel 1 – Vooruit, Gent, jan. 2004

Naar aanleiding van Connexive #1: Vera Mantero verzamelde Sarma nagenoeg alle essays van de vooraanstaande Amerikaans/Portugese performancetheoreticus en criticus André Lepecki. Die laatste was in Gent te gast om er een seminarie te leiden dat op grote bijval kon rekenen. Het eerste deel van de anthologie wordt intensief gebruikt aan universiteiten in Europa en Amerika.

Le sacre du printemps – Kaaitheater, Brussel, jan. 2004

Naar aanleiding van een colloquium over Le sacre du printemps in het Kaaitheater publiceerde Sarma een tekstcollectie hierrond, waaronder de beroemde tekst van Jacques Rivière uit 1913. Er werd een lezing gegeven over Le sacre door Myriam Van Imschoot en Rudi Laermans.

Amperdans – Antwerpen, okt. 2004

Na het succes van de eerste aflevering ging Sarma een tweede samenwerking aan met het Amperdansfestival van Monty en wpZimmer. De danstheoretica, critica en theatermaker Bojana Cvejic werd uitgenodigd als writer in residence. Zij publiceerde dagelijks na de voorstellingen statements op een scherm in de foyer van Monty en nam als eerste het interactieve forum Sarma-wiki in gebruik. Achteraf schreef ze een essay over het festival dat later werd opgenomen in Etcetera. Tevens werd het colloquium ‘Constructing contemporary dance’ (organisatie Aisthesis) op Sarma gearchiveerd.

Klapstuk #11 Bis – STUK, Leuven, okt. 2004

In samenwerking met Sarma organiseert Klapstuk een debat met Jérôme Bel en een reeks gasten voor een terugblik op het festival dat een jaar eerder plaatsvond. Sarma stelde een tekstcollectie samen uit polemieken die in het zog van Klapstuk werden gevoerd en documenteerde de gesprekken.

Streaming-projects: Sarma’s Oral History Collection – najaar 2004

Naast geschreven teksten, wil Sarma ook andere vormen van discours documenteren, zoals debatten en interviews. In plaats van dat alles telkens te transcriberen, maakt Sarma gebruik van nieuwe technieken die verspreiding van opnames via het internet toelaten volgens een eenvoudig procédé, sound streaming. Sinds oktober 2004 zet Sarma projecten op om de technologie te testen en de mogelijkheden te onderzoeken om haar databank uit te breiden met geluidsdocumenten. De Oral History Collection bevat momenteel onder meer een rondetafelgesprek omtrent Thomas Lehmen’s Schreibstück en Klapstuk #11 Bis, een interview van Myriam Van Imschoot met de legendarische Anna Halprin en geluidsdocumentatie van het colloquium Constructing Contemporary Dance van Aesthesis. Op basis van deze pilootprojecten wordt een beleid ontwikkeld om intensiever aanwezig te zijn bij evenementen en hun discursieve omkadering.

Other matters – deSingel, maart 2005

Op 23 maart 2005 organiseerde Sarma een namiddag met lezingen en gesprekken in kunstencentrum deSingel in Antwerpen omtrent de samenwerking en het creatieproces van Forgeries, love and other matters van Benoît Lachambre, Meg Stuart en Hahn Rowe.

Springdance – Utrecht, april 2005
Naar aanleiding van het internationale dansfestival Springdance in Utrecht documenteerde Sarma de Springdance Talks en maakte deze beschikbaar op haar website via audio-streaming. Sarmaredacteurs Jeroen Peeters en Myriam Van Imschoot waren ook betrokken in een coaching workshop voor jonge danscritici in het programma A new generation of dance journalists.

Prepublicatie Gabriele Brandstetter – Augustus 2005

In afwachting van twee boeken over dans die in het najaar verschijnen bij de uitgeverijen Fink en Theater der Zeit, kon Sarma reeds een hoofdstuk voorpubliceren in het Engels: ‘Preserving the Performance – Scholarship as Art?’. Danswetenschapper Brandstetter is hoofd van het nieuwe dansdepartement aan de FU Berlin en als publiciste nog al te weinig bekend in het buitenland. De prepublicatie is de opmaat tot een verdere samenwerking met haar departement rond danskritiek. Ook met Theater der Zeit wordt verdere samenwerking gepland.

Lectures/Demonstrations – deSingel, november 2005

Op 9 november 2005 is Sarma te gast in deSingel met een discursieve namiddag rond het werk van Kattrin Deufert en Thomas Plischke van Frankfurter Kueche (Leipzig). Naast de lezing-performance Directory 1 wordt een installatie met tekst, beeld en geluid voorgesteld als resultaat van een collectief schrijfproces van Deufert, Plischke, Peeters en Van Imschoot over samenwerking in het werk van Frankfurter Kueche. De installatie werd nadien ook bewerkt tot een bijdrage aan een boek over kunst en onderzoek, verschenen in september 2006 bij Amsterdam University Press.

Unfolding the critical #2 at Tanzkongress Deutschland – Haus Kulturen Der Welt, april 2006

Op 23 april is Sarma curator van een colloquium over kritiek als onderdeel van het eerste Duitse danscongres, tevens de lancering van het Tanzplan van Bundeskulturstiftung. Na twee lezingen over kritiek door Irit Rogoff en Dorothea von Hantelmann volgt een reeks gesprekken over kritiek met de critici Constanze Klementz, Eva-Elisabeth Fischeren Gabriele Wittmann, choreograaf Martin Nachbar en curator Johannes Odenthal. Naar aanleiding van dit evenement bouwt Sarma haar tekstcollectie rond kritiek verder uit, in het bijzonder met Duitse teksten. Het colloquium wordt schriftelijk en via audio-streaming gedocumenteerd op de website.terug | home